VI ÄR SVERIGES BÄSTA TELEMARKETINGBYRÅ

hero-inspiration-square

iSales är en inspirationskälla för många individer med en grundsyn att mångfald skapar både bättre idéer och affärer.

Med iSales unika försäljningskoncept skapar vi framtidens entreprenörer med raketfart, därför är vi en språngbräda för unga människor som vill nå framgång i livet. Vi skapar tillväxt och mervärde för våra uppdragsgivare, genom att alltid tänka innovativt och leverera maximala resultat med kvalitet i världsklass.

Outsourcing

Vi erbjuder försäljningstjänster till marknadsledande företag som vill outsourca delar av sin försäljningsverksamhet. Med fantastiska resultat & kvalitet är vi idag Nordens ledande telemarketingföretag utan motstycke.

Kvalitet

Vi prioriterar våra uppdragsgivares intressen och levererar kvalitativa samtal i stora volymer. Genom vår dedikerade kvalitetsavdelning säkerställer vi maximal kvalitet, därigenom upprätthåller vi en god affärssed i samtliga uppdrag.

Innovation

Vår företagskultur genomsyras av en innovativ arbetsmiljö med engagerade medarbetare som drivs av teamwork, resultat och framåtanda. För våra uppdragsgivare är det ingen raketforskning, iSales är det självklara valet.

uppdragsgivare-heart-light

För våra uppdragsgivare

erbjuder vi bl.a. kvalitativa försäljnings och marknadsföringskanaler som värdeskapande tjänster. Vår ambition är att agera som en förebild i vår bransch, med kvalitet som spetsen på vårt spjut, är vi det mest kvalitetsmedvetna försäljningsföretaget i Sverige.

Som anställd

på iSales blir du en viktig del av vår dynamiska entreprenörskultur. De färdigheter som du bland annat kommer att utveckla är din kommunikationsförmåga, sociala kompetens och ditt självförtroende. De erfarenheter och kunskaper som vi erbjuder dig som anställd, kommer även att vara värdefullt för din fortsatta karriär i arbetslivet.

employee-chair-fire-front
vi-isales-businessman-superhero-square

Vi på iSales

har en omättlig aptit för rekord brytande resultat & kvalitet som gemensam företagskultur. Vårt entreprenörsorienterade mindset innebär att vi alltid arbetar hårdare, är mer flexibla och gör bättre affärer än våra konkurrenter. Varje person som jobbar på iSales är viktig för oss i vår internationella och mångkulturellt dynamiska arbetsmiljö. Här skapar vi framtidens entreprenörer och bidrar samtidigt till en sund och gedigen samhällsutveckling.

Scroll to Top