Sälj är vår framtid оch vår historia.​​​

För närmare 20 år sedan lade vi grunden till iSales. Redan då hade vi två tydliga mål: att hjälpa Sveriges största varumärken att nå sina säljmål. Och, att hjälpa ungdomar in i arbetslivet. Idag är vi Sveriges mest framåtriktade telemarketingbolag och arbetsgivare. Vår företagskultur bygger på ständig utveckling och med teknikens hjälp förfinar vi outtröttligt våra säljmetoder. Målsättningen är lika tydlig nu som då: vi fokuserar helhjärtat på våra uppdragsgivares och medarbetares framgång och framtid.

iSales modellen

Med närmare 20 års erfarenhet av telemarketing vet vi betydelsen av att skapa starka kundrelationer och arbeta långsiktigt. Vi har haft god tid på oss att utveckla vår modell som maximerar framgång.

Att jobba med oss

Ständig utveckling är en del av vår affärsmodell. Genom att endast företräda tjänster och produkter som vi tror på kan vi utlova 100% leveransgaranti.​

Dina mål – vårt uppdrag

Med hjälp av systematiserade verktyg och digitaliserade rutiner kan vi optimera säljprocessen utifrån dina unika behov. Allt för att utveckla och maximera er försäljning.

Våra verktyg din trygghet

Vi kan aldrig konkurrera med din inblick i din verksamhet, men vi vet hur kunskapen kan utnyttjas till fullo i säljprocessen. Vi analyserar era behov och skräddarsyr lösningar som bäddar för framgång

Utbildning

Genom ständig vidareutbildning av vår personal samt -utveckling av våra metoder ligger vi alltid i framkant. Med närmare 20 års erfarenhet av telemarketing kan vi alla säljknep – och vet hur de ska användas

Analysera mera​

Vi identifierar dina mål och sätter kontinuerligt upp nya. Varje dag får ni ta del av visuella rapporter som gör det lätt att se vilka resultat vi uppnår.

Kvalitetsgranskning

Systematiskt säkerställer vi att alla kunder är nöjda och trygga med oss. Vårt mål är att göra dina kunders vardag lite bättre – varje dag! Läs mer om vårt arbete för att få 100% nöjda kunder här.

Vill du också öka försäljning och tillväxt?

Resultat & Kvalitet – vårt löfte till dig

På iSales gör vi aldrig affärer på bekostnad av andras lycka eller välgång. Tvärt om. Vi håller vad vi lovar och säkerställer rutinmässigt att våra medarbetare följer lagar, rutiner och etiska riktlinjer.

När ett nytt avtal ingåtts lyssnar vår kvalitetsavdelning på samtalet i efterhand, eller ringer upp kunden. På så sätt vill vi säkerställa att alla kunder är nöjda och trygga med oss.