TA DIN VERKSAMHET TILL NYA FRAMGÅNGAR MED TURBOFART!

ethics-businessman-right-wrong-square

iSales har en tradition med både hög etisk målsättning och kvalitet.

Våra ambitioner är höga med syfte att alltid leverera maximal kvalitet i varje samtal. Därför jobbar vi hårt med ”ständiga förbättringar” som också är vårt motto som genomsyrar hela vår verksamhet.

Våra etiska marknadsregler som vi tillämpar är praxis vid all typ av försäljning och marknadsföring över telefon till konsumenter i Sverige. Detta sker framförallt enligt god marknadsföringssed med hänvisning till § 5 och § 6 i Marknadsföringslagen.

Telefonförsäljning mot företag och konsumenter

Vårt fokus på kvalitet är unikt i branschen. Vår personal har sedan 2008 arbetat aktivt med att stärka och trygga våra uppdragsgivares anseende samt varumärke på ett ansvarsfullt sätt. För detta ändamål har vi etablerat en dedikerad kvalitetsavdelning som kontinuerligt säkerställer kvaliteten på våra telefonsamtal, så att dessa utförs på ett professionellt sätt i enlighet med branschens etiska riktlinjer.

Mötesbokning och marknadsundersökning mot företag och konsumenter​

iSales kan bli den motor som underlättar försäljningsarbetet och ökar både aktiviteten och effektiviteten i ert team. Vi tar hand om förarbetet och bokar in besöksmöten som passar både konsumenten och uppdragsgivaren. Vi hjälper även till med att marknadsundersöka och samla in relevant information om prospekts för att Ni ska kunna få en bättre inblick i er målgrupp.

Scroll to Top