Så ökar vi din
försäljning

Tack vare våra medarbetares spetskompetens och långa erfarenhet kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar som bidrar till ökad försäljning och långsiktiga kundrelationer. Vi erbjuder ett batteri av säljtjänster inom B2B och B2C. Allt för att bygga framtidens största varumärken:​

Merförsäljning​

När kunden just genomfört ett köp är de som mest positiva till dig och dina erbjudanden. Tillfället är perfekt för att skapa merförsäljning. Vi lär känna hela ditt sortiment av tjänster och produkter och erbjuder sömlöst fler varor.

Nykundsförsäljning​​

Hur gör man för att få nya kunder? På iSales vet vi att rätt kontakter och skräddarsydd säljteknik leder till fler affärer. Genom systematisk och mätbar nykundsförsäljning ökar vi din kundstock och optimerar din budget.

Marknadsundersökning

Att lära känna marknaden är första steget för att öka försäljningen, expandera och nå nya kunder. Genom en marknadsundersökning får vi värdefull insikt i hur du kan leva upp till (och överträffa) dina kunders behov och förväntningar.

Mötesbokning​

Vi hjälper er boka fler möten som leder till fler affärer. Vi prospekterar, matchar kunder med uppdragsgivare och tar er från första samtalet till det sista utvärderingsmötet.  

Кorsförsäljning

Att hitta nya affärsmöjligheter inom ett befintligt kundsegment är en konst. Genom att korsförsälja produkter med tjänster, och tvärt om, optimerar vi varje säljsamtal. För att öka lönsamheten, utan att budgeten gör det.

Skräddarsydda lösningar ​

Inget företag och ingen kampanj är det andra likt. Därför skräddarsyr vi säljlösningar utifrån dina behov, som attraherar dina kunder. Det kan handla om att boosta en specifik kampanj, öka kundstocken inom ett visst segment eller omforma en säljstrategi. 

100% Kundnöjdhet

Baserat på dina säljmål garanterar vi hundraprocentig leveranssäkerhet och kundnöjdhet. Vi förser dagligen våra uppdragsgivare med visuella rapporter, KPI:er och försäljningsresultat.

Vårt kvalitetsarbete är systematiserat och med teknikens hjälp säkerställer vi rutinmässigt att våra medarbetare följer lagar, rutiner och etiska riktlinjer.

Vår modell är beprövad

Med närmare 20 års erfarenhet av telemarketing vet vi betydelsen av att arbeta långsiktigt för att skapa starka kundrelationer. Vi har haft god tid på oss att utveckla vår modell som maximerar framgång. Vi kallar den iSales-modellen

Vill du också öka försäljning och tillväxt? Kontakta oss idag!