Möt våra uppdragsgivare

Tele2 Sales Manager intervju

August 24, 2021

Möt Tele2´s Sales Manager


– Varje år omsätter Tele2 drygt 26 miljarder kronor. För att upprätthålla försäljningsvolym och bibehålla hög kvalitet inom telemarketing mot B2B anlitas iSales som försäljningspartner.
Vi har en daglig dialog med varandra vilket gör att jag snabbt kan skruva upp eller skruva ned försäljningsinsatserna, säger han.


Han har jobbat med telekom i tolv år, både som innesäljare och fältsäljare. Senaste tio åren har han specialiserat sig på försäljning inom B2B och idag är han Sales Manager på Tele2 och ansvarig för den operativa telekom försäljningen inom B2B på Tele2. En viktig och utmanande del av uppdraget som Sales Manager är att hålla sig uppdaterad om vad konkurrenterna gör, vad kunderna efterfrågar och vilka erbjudanden som är mest konkurrenskraftiga.


– Mycket av den informationen kommer från iSales. De har öronen mot rälsen och det är oftast dom som först snappar upp förändringar på marknaden, nya produkter och erbjudanden.

Han har en daglig kontakt med iSales. Dialogen handlar primärt om everyday business. Kampanjer som utvärderas, försäljningssiffror som följs upp och erbjudanden som tweakas. Parallellt pågår en strategisk dialog där han förmedlar bolagets behov och iSales visar vilka förutsättningar som finns.


– Varje kväll får jag en rapport med dagsfärska säljningssiffror i mejlformat. Där kan jag se försäljningssiffror och följa orderingången per dag, timme för timme. Underlagen gör det lätt för mig att se resultat och om något inte fungerar kan vi snabbt göra förändringar. Han poängterar även betydelsen av iSales löpande kvalitetsarbete.


– iSales kvalitetsavdelning följer upp alla samtal och orderingångar, vilket är ett krav från oss. På så sätt kan vi vara trygga med att våra kunder får bästa möjliga bemötandet och att lagar och regler efterföljs.

Något som överraskat dig i ditt samarbete med iSales?

– Jag fascineras över iSales starka säljkultur. Det är imponerande att de lyckas bibehålla och utveckla sin positiva företagskultur år efter år. Kulturen på deras säljgolv är unik, vilket visar sig i deras resultat.

Förutom ökad försäljning, på vilket sätt hjälper iSales dig att göra ett bättre jobb?

– Varje gång vi ses får jag energi. Energi som jag kan ta vidare in i min arbetsdag och sprida i organisationen på Tele2.

Fler inlägg

Så säljer vi för framtiden

Att lyckas med sälj: “Professionell planering är A och O” Att lyckas med telefonförsäljning handlar i hög grad om planering.

Tele2 Sales Manager intervju

Möt Tele2´s Sales Manager – Varje år omsätter Tele2 drygt 26 miljarder kronor. För att upprätthålla försäljningsvolym och bibehålla hög